Bytové domy Kuřim

150 bytových jednotek v lokalitě „Za svatým Jánem“, Kuřim